KULTURNO OBRAZOVNI CENTAR -

KULTURNO OBRAZOVNI CENTAR - "TOPLICA"

PROKUPLJE
  UL.KNEZ MIHAJLOVA BR.55

logo_naslovni.jpg

KULTURNO OBRAZOVNI CENTAR

TOPLICA

Kulturno obrazovni centar „Toplica“ proizašao je iz Radničkog univerziteta „Tihomir Stanković“, kao posledica poboljšanja rada, novih ideja stvorenih sa puno entuzijazma i hrabrosti. U 2015. godini nije došlo samo do promene naziva ustanove, već i do proširenja delatnosti u oblasti kulture.

Kulturno obrazovni centar „Toplica“ jedna je od najstarijih tekovina kulturno-obrazovnih ustanova na nivou cele Srbije i jedina ustanova ovakvog tipa na teritiriji Topličkog okruga.

Prepoznaćete nas po kvalitetu pružanja usluga u domenu neformalnog obrazovanja, stručnog osposobljavanja odraslih (prekvalifikacija i dokvalifikacija), raznih vidova obuka na računarima, kurseva stranih jezika, seminara, radionica, tribina, savetovanja i drugih aktivnosti u vidu programa za decu i odrasle.

Naša namera je uticaj na obrazovanje stanovništva, kako bi kroz naše programe stekli odgovarajuće kvalifikacije na putu do lakšeg zaposlenja, smanjenju stope nezaposlenosti, a samim tim i na povećanje životnog standarda.

Image

Potrebna Vam je obuka iz oblasti građevinarstva, mašinstva, ugostiteljstva, zdravstva i socijalne zaštite, ličnih usluga i dr.oblasti sa sticanjem stručnih kompentencija, znanja i veština ? Okončanjem obuke dobijate SERTIFIКAT sa kojim stičete mogućnost za rad u sopstvenom biznisu ili kod drugog poslodavca, kao i za rad u inostranstvu.

Tu smo upravo zbog Vas! Za sve informacije stojimo Vam na raspolaganju tel.027/321-113 ili e-mail:koctoplicapk@gmail.com

KURSEVI STRANIH JEZIKA

Engleski
 • A1, A2,
 • B1, B2,
 • C1 i C2
Ruski
 • A1, A2,
 • B1, B2,
 • C1 i C2
Francuski
 • A1, A2,
 • B1, B2,
 • C1 i C2
Nemački
 • A1, A2,
 • B1, B2,
 • C1 i C2

PRVI PROMOTIVNI ČAS - PONEDELJAK. U 19 ČASOVA, PROSTORIJE KOC TOPLICA

PRVI PROMOTIVNI ČAS - PONEDELJAK. U 19 ČASOVA, PROSTORIJE KOC TOPLICA