O nama

Kulturno Obrazovni Centar „TOPLICA“

Ul: Knez Mihajlova 55, 18400 Prokuplje
PIB:   100415375;     MBR:   7107480
Tekući račun:   840-82668-56
Tel: 027321-113, Email: koctoplicapk@gmail.com
Web sajt: www.koctoplica.com

memorandum_logo_mali.fw.png
11738020_1624300504495219_8851685406959405815_n.jpg

Kulturno obrazovni centar „Toplica“

Kulturno obrazovni centar „Toplica“ proizašao je iz Radničkog univerziteta „Tihomir Stanković“, kao posledica poboljšanja rada, novih ideja stvorenih sa puno entuzijazma i hrabrosti. U 2015. godini nije došlo samo do promene naziva ustanove, već i do proširenja delatnosti u oblasti kulture.

Kulturno obrazovni centar „Toplica“ jedna je od najstarijih tekovina kulturno-obrazovnih ustanova na nivou cele Srbije i jedina ustanova ovakvog tipa na teritiriji Topličkog okruga.

Prepoznaćete nas po kvalitetu pružanja usluga u domenu neformalnog obrazovanja, stručnog osposobljavanja odraslih (prekvalifikacija i dokvalifikacija), raznih vidova obuka na računarima, kurseva stranih jezika, seminara, radionica, tribina, savetovanja i drugih aktivnosti u vidu programa za decu i odrasle.

Naša namera je uticaj na obrazovanje stanovništva, kako bi kroz naše programe stekli odgovarajuće kvalifikacije na putu do lakšeg zaposlenja, smanjenju stope nezaposlenosti, a samim tim i na povećanje životnog standarda.

ZAPOSLENI

Ljiljana KrasićDipl. Ekonomista
Direktor
Svetlana LabovićGimnazija
Referent za administrativne i tehničke poslove.
Biljana Milutinović Ekonomski tehničar
Knjigovođa
Radovan Vukašinović Poljoprivredni tehničar
Domar – ložač
Milenija StrugarevićPravnik
Sekretar