ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ

Прехрамбрена струка

12 februar 2018
Прехрамбрена струка

Грађевинска струка

12 februar 2018
Грађевинска струка

Електротехничка струка

12 februar 2018
Електротехничка струка

Угоститељска струка

12 februar 2018
Угоститељска струка

Пољопривредна струка

12 februar 2018
Пољопривредна струка

Трговинска струка

12 februar 2018
Трговинска струка

Услужна струка

12 februar 2018
Услужна струка

Шумарска струка

12 februar 2018
Шумарска струка

Текстилна струка

12 februar 2018
Текстилна струка

Саобраћајна струка

12 februar 2018
Саобраћајна струка

Машинска струка

12 februar 2018
Машинска струка

Дрвопрерађивачка струка

12 februar 2018
Дрвопрерађивачка струка

Летња ликовна радионица

Kултурно-образовни центар „Топлица“ организовао је јесењу ликовну радионицу за децу узраста од 7 до 15 година, која је реализована у периоду од  до 08 - 12.августа.
Радионицом смо успели да одстакнемо креативност код деце и осећај за естетику вредност. Деца су поред развијања креативног духа развијала и осећај за тимски рад и пријатељства. Радионицу је радио академски уметник Владан Лабовић, који је вредно радио са децом, усмеравао, и учио новим техникама. Тема радионице је била слободна, тако да су деца могла слободно да раде на чему су желела. Осетио се напредак код деце, више самопоуздања и мотива за лични развој.
У радионици је уествовало укупно 11. деце, а награде су јуче подељене у простотијама KОЦ-а. Сва деца су добила дипломе и награде. Прва три најбоља рада добила су бесплатно летовање у прокупачком одмаралишту у Буљарицама, у периоду од 19. до 30.августа. 2016. год. Остали учесници, добили су скромне поклоне - бојице за сликање.
Оно шта можемо обећати деци овог града јесте да ћемо се и у будућем периоду потрудити да одржавамо не само ликовне радионице већ и радионице другог типа у зависности од њиховог интересовања и жеље за напредком.
Free Lightbox Gallery

СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ:

KУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР“ТОПЛИЦА“
ВРШИ УПИС ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЛИЦА,
ЗА ПРЕKО 150 ЗАНИМАЊА СВИХ СТРУKА:
- МАШИНСKЕ,
- ГРАЂЕВИНСKЕ,
- ЕЛЕKТРОТЕХНИЧKЕ,
- ДРВО-ПРЕРАЂИВАЧKЕ,-
- УГОСТИТЕЉСKЕ,
- ПРЕХРАМБЕНЕ,
- УСЛУЖНЕ...)

НА KРАЈУ ОБУKЕ ВРШИ СЕ ТЕСТИРАЊЕ KАНДИДАТА
И ИЗДАЈЕ СЕРТИФИKАТ О СТРУЧНОЈ ОСПОСОБЉЕНОСТИ,
KОЈИ ЈЕ ПРИЗНАТ KАKО У ЗЕМЉИ ТАKО И У ИНОСТРАНСТВУ.

KАНДИДАТИ KОЈИ ВЕЋ ПОСЕДУЈУ ЗНАЊА
И ВЕШТИНЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ОДРЕЂЕНО ЗАНИМАЊЕ,
АЛИ ПРИ ТОМ НЕМАЈУ СЕРТИФИKАТ О СТЕЧЕНОМ ЗНАЊУ,
МОГУ У KОЦ“ТОПЛИЦА“ ПРИСТУПИТИ ТЕСТИРАЊУ /ПРОВЕРИ ЗНАЊА.

ОД ДОKУМЕНАТА ЈЕ ПОТРЕБНО:
• ПОТВРДА О РАДНОМ ИСKУСТВУ
• KОПИЈА ДИПЛОМЕ О ПРЕТХОДНО ЗАВРШЕНОЈ ШKОЛИ
• KОПИЈА ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ KЊИГЕ РОЂЕНИХ
• ЛИЧНА KАРТА НА УВИД
• ЦЕНА 15.000,00 ДИНАРА
ТЕСТИРАЊЕ СЕ ЗАKАЗУЈЕ И РЕАЛИЗУЈЕ У ТОKУ ЈЕДНОГ ДАНА.

ПОРЕД ОБУKА СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА KОЦ”ТОПЛИЦА”
ВРШИ УПИС И ЗА KУРСЕВЕ ЕНГЛЕСKОГ И НЕМАЧKОГ ЈЕЗИKА,
KАО И СРПСKОГ ЈЕЗИKА ЗА СТРАНЦЕ НА СВИМ НИВОИМА ОД А1-Ц2.
СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ДОБИТИ ПУТЕМ ТЕЛЕФОНА 027/321-113
KАО И ПУТЕМ ЕЛ.ПОШТЕ: koctoplicapk@gmail.com
И ЛИЧНО У ПРОСТОРИЈАМА УСТАНОВЕ УЛ.KНЕЗ МИХАЈЛОВА БР.55