Контакт

Пошаљите нам поруку:

Kонтакт Инфо

Kонтакт Инфо

Kulturno Obrazovni Centar „TOPLICA“

Ул: Kнез Михајлова 55, 18400 Прокупље
ПИБ: 100415375; МБР: 7107480
Текући рачун: 840-82668-56
Тел: 027321-113,

Email: koctoplicapk@gmail.com
Веб сајт: www.koctoplica.com