О нама

Kултурно Образовни Центар „ТОПЛИЦА“

Ул: Kнез Михајлова 55, 18400 Прокупље
ПИБ:   100415375;     МБР:   7107480
Текући рачун:   840-82668-56
Тел: 027321-113, Email: koctoplicapk@gmail.com
Веб сајт: www.koctoplica.com

memorandum_logo_mali.fw.png
11738020_1624300504495219_8851685406959405815_n.jpg

Kултурно образовни центар „Топлица“

Kултурно образовни центар „Топлица“ произашао је из Радничког универзитета „Тихомир Станковић“, као последица побољшања рада, нових идеја створених са пуно ентузијазма и храбрости. У 2015. години није дошло само до промене назива установе, већ и до проширења делатности у области културе.

Kултурно образовни центар „Топлица“ једна је од најстаријих тековина културно-образовних установа на нивоу целе Србије и једина установа оваквог типа на теритирији Топличког округа.

Препознаћете нас по квалитету пружања услуга у домену неформалног образовања, стручног оспособљавања одраслих (преквалификација и доквалификација), разних видова обука на рачунарима, курсева страних језика, семинара, радионица, трибина, саветовања и других активности у виду програма за децу и одрасле.

Наша намера је утицај на образовање становништва, како би кроз наше програме стекли одговарајуће квалификације на путу до лакшег запослења, смањењу стопе незапослености, а самим тим и на повећање животног стандарда.

ЗАПОСЛЕНИ

Бојан МиленковићДипл. Економиста
ВД. Директор
Светлана ЛабовићГимназија
Референт за административне и техничке послове.
Биљана МилутиновићЕкономски техничар
Kњиговођа
Радован ВукашиновићПољопривредни техничар
Домар – ложач
Миленија СтругаревићПравник
Секретар